Návštěvníci veletrhu si zajišťují své ubytování sami.
Hotely, které přicházejí v úvahu naleznete zde.

Veletrhy Brno, a.s. / Messe Brünn
Accommodation Dpt.
Výstaviště 1, 647 00 Brno
Jana Hirlíková
Tel.: +420 541 152 775
Email: jhirlikova@bvv.cz