Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie covid-19 je letošní ročník veletrhu Stainless, který byl plánován na termín 15.–16. září 2021, zrušen.

Důvodem je především nejistota spojená s obnovením globálního cestování do takové míry, aby byla umožněna standardní mezinárodní účast vystavovatelů i návštěvníků. Zároveň chceme eliminovat rizika zmařených investic do přípravy na straně vystavujících firem i organizátorů.

Další ročník veletrhu Stainless se uskuteční v roce 2022. Přesný termín bude stanoven s ohledem na konání oborových akcí v Evropě.

Stainless 2022 - brána k rostoucím trhům

Brno je se svými mezinárodnímu standardu odpovídajícími výstavními možnostmi, dobrým vnitrostátním i mezinárodním dopravním spojením, dostatečnou hotelovou kapacitou a vším, co moderní veletržní město může nabídnout, optimálním místem pro konání veletrhů. International Stainless Steel Fair – Stainless, který se koná v České republice každé dva roky, se již zařadil mezi nejdůležitější události tohoto průmyslového oboru, a to ve světovém měřítku.

Mezinárodní setkání odborníků z branže, a za takové ho návštěvníci Stainless považují, nabízí vystavovatelům a návštěvníkům, kteří se zajímají nejen o okolní český, polský a slovenský trh s korozivzdornou ocelí, nýbrž i o trh v dalších zemích světa, ideální prezentační a komunikační platformu. Veletrh je ideálním prostředím pro navázání kontaktů a pro poskytování servisu potenciálním kooperačním partnerům. A proto právě ve veletržním Brně se 2022 setkají nejvýznamnější producenti tohoto průmyslového oboru.

A co je důležité: přiměřené výstavní ceny! Za kompletně vybavený výstavní stánek o velikosti 4 x 4 m2 zaplatí vystavovatel od 94.400,- Kč.